post

Tôi năm nay năm mươi tuổi tóc rụng nhiều, thấy bà nhà mình mua về cho cả nhà dùng sau một thời gian dùng thì tình trạng rụng tóc đã giảm hẳn, thấy vợ con khen gội tóc mượt ra bây giờ cả nhà mình chuyển hẳn sang dùng dầu gội này luôn.