post

Thật ấn tượng, chỉ sau 2 tuần sử dụng mà không còn thấy tóc rụng nữa. Tóc khỏe và mượt hơn, và những tóc con mọc ra rất nhiều tôi thích lắm!Thật sự tôi rất cảm ơn Sản Phẩm
NATURERBAL nhờ nó mà mình tự tin hơn rất nhiều.